NVS Флуоресцентен Маркер

Флуоресцентен маркер под формата на спрей за топографски знаци и временна маркировка върху различни повърхности. Силно забележима боя, позволяваща лесното четене на знаци, букви и числа.

Приложение: Продуктът е специално предназначен за обозначаване и временна маркировка в области като: топографски обозначения, геоложки проучвания, минно дело, строителство, поддръжка на пътища, обществени мероприятия и др
Цветове:
Повърхности: асфалт, бетон, каменни, пясъчни и метални повърхности.
Опаковки: 500 мл.
Време на съхнене между два слоя: При 20°С: на допир: след 10 минути: пълно изсъхване: след 20 минути
Време на съхнене на слой: Нанасяне на втори слой: след 5 минути
Покриваемост (еднослойна): 2 m²/л.
Подготовка на повърхностите: Повърхността трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена, остатъчните количества от боя, лепило и други покрития трябва да бъдат отстранени. Разклатете опаковката добре в продължение на 1 минути. След употреба почистете дюзата с парче хартия или плат, за да предотвратите запушването й. Да не се прилага върху включени машини и съоръжения. Да се нанася в добре проветриви помещения.

Всички права запазени. © 2015 Вамко ООД
уеб дизайн: Уебвижън